Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ CD. Từ D vẽ đường thẳng song song với BC, cắt AC tại M và AB tại K, Từ C vẽ đường thẳng song song với A

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ CD. Từ D vẽ đường thẳng song song với BC, cắt AC tại M và AB tại K, Từ C vẽ đường thẳng song song với AD, cắt AB tại F, qua F ta lại vẽ đường thẳng song song với AC, cắt BC tại P. Chứng minh rằng
a) MP // AB
b) Ba đường thẳng MP, CF, DB đồng quy

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     

    toan-lop-8-cho-hinh-thang-abcd-co-day-nho-cd-tu-d-ve-duong-thang-song-song-voi-bc-cat-ac-tai-m-v

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh