Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 4. Bạn Yến mang bức tranh của mình đi bán đấu giá để lấy tiền ủng hộ quỹ “Phòng chống Covid-19” với giá khởi điểm là 500 000 đồng.

Toán Lớp 5: Bài 4. Bạn Yến mang bức tranh của mình đi bán đấu giá để lấy tiền ủng hộ quỹ “Phòng chống Covid-19” với giá khởi điểm là 500 000 đồng. Người thứ nhất trả cao hơn giá khởi điểm 10%; người thứ hai trả cao hơn người thứ nhất 10% và người thứ ba trả cao hơn người thứ hai 5% và đã mua được bức tranh. Hỏi Yến bán bức tranh với giá bao nhiêu tiền ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Người thứ nhất trả giá cao hơn giá khởi điểm là :}$
  $\text{500000 ÷ 100 × 10 = 50000 (đồng)}$
  $\text{Người thứ nhất trả giá là:}$
  $\text{500000 + 50000 = 550000 (đồng)}$
  $\text{Người thứ hai trả giá cao hơn giá người thứ nhất là :}$
  $\text{550000 ÷ 100 × 10 = 55000 (đồng)}$
  $\text{Người thứ hai trả giá là :}$
  $\text{550000 + 55000 = 605000 (đồng)}$
  $\text{Người thứ ba trả giá cao hơn giá người thứ hai là :}$
  $\text{605000 ÷ 100 × 5 = 30250 (đồng)}$
  $\text{Yến bán bức tranh với sô tiền là :}$
  $\text{605000 + 30250 = 635250 (đồng)}$
  $\text{D/S : …}$
  (●’◡’●)@Bơ
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Người thứ nhất trả giá cao hơn giá khởi điểm là:
            500000÷100×10=50000{đồng}
  Người thứ nhất trả giá là:
            500000+50000=550000{đồng}
  Người thứ hai trả giá cao hơn giá người thứ nhất là:
            550000÷100×10=55000{đồng}
  Người thứ hai trả giá là:
            550000+55000=605000{đồng}
  Người thứ ba trả giá cao hơn giá người thứ hai là:
            605000÷100×5=30250{đồng}
  Người thứ ba trả giá hay giá bức tranh Yến bán là:
            605000+30250=635250{đồng}
                                     Đáp số:635250 đồng
                                  
            
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )