Toán Lớp 5: Bài 391: Một đội thợ làm đường tính ra cứ 500kg đá dăm thì rải được 1,5m. Đoạn đường dài 180m. Hỏi phải cần bao nhiêu tấn đá dăm?

By Hải Phượng

Toán Lớp 5: Bài 391: Một đội thợ làm đường tính ra cứ 500kg đá dăm thì rải được 1,5m. Đoạn đường dài 180m. Hỏi phải cần bao nhiêu tấn đá dăm?
Viết một bình luận