Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 2. Sau khi trả bài kiểm tra toán của lớp cô giáo nói: “ Số điểm 10 chiếm 25% , số điểm 9 ít hơn 5% . Có tất cả 18 điểm 9 và 10. Lớp

Toán Lớp 5: Bài 2. Sau khi trả bài kiểm tra toán của lớp cô giáo nói: “ Số điểm 10 chiếm 25% , số điểm 9 ít hơn 5% . Có tất cả 18 điểm 9 và 10. Lớp 5A có bao nhiêu học sinh?
Bài 3. Cho hai số thập phân có hiệu là 48,6. Nếu cùng thêm vào 2 số 5,3 thì được số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm 2 số đó.
bài 4. Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ. Dọc đường ô tô nghỉ mất 20 phút. Tính vận tốc của ô tố biết AB dài 56km .
bài 5 : tính bằng cách thuận tiện nhất :
21,37 x 27,5 + 72,4 x 21,37 + 2,137
giúp mình cả 4 bài nha

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:Bài 2: Có 40 Hs Nha.                                                                                                                    Bài 3:
  Nếu thêm vào cả hai số cùng 1 số thì hiệu 2 số không thay đổi 
  Số bé  là 
  48,6 : ( 3 + 1 ) x 1 -5.3 = 6,85
  Số lớn là :
  6,85+48,6=55,45
   Bài 5:     
   Bẳng 2156,233
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Bài 3:
  Số bé sau khi thêm là:
          48.6:2=24.3
  Số bé là:
        24.3-5.3=19
  Số lớn là:
      19+48.6=67.6
                Đáp số:Số bé:19
                             Số lớn:67.6
  Bài 4:
  Ô tô đi hết số giờ là:
          8-6.5=1.5(giờ)
  Thực tế ô tô đi đc là:
         1.5-20=1 giờ 10 (phút)
  1 giờ ô tô đi đc là:
         56×60/70=48(km)
  Vậy xe đi với vận tốc 48 km trên giờ
  Các câu khác bn kia làm r
  Xin câu trả lời hay nhất
        
         

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )