Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Có 7 quyển sách toán khác nhau, 6 quyển lí khác nhau và 5 quyển sách hóa khác nhau. Có bao nhiêu cách chọn từ đó 4 quyển sách? Tính xác

Toán Lớp 11: Có 7 quyển sách toán khác nhau, 6 quyển lí khác nhau và 5 quyển sách hóa khác nhau. Có bao nhiêu cách chọn từ đó 4 quyển sách? Tính xác suất để trong 4 quyển sách được chọn có đầy đủ cả 3 loại sách nói trên.
Giúp mk câu này vs ạ!!!

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $P= \dfrac{35}{68}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cách chọn ngẫu nhiên 4 quyển sách:
  $n(\Omega) = C_{18}^4 = 3060$
  Gọi $A$ là biến cố: “Chọn được đủ 3 loại sách”
  $\Rightarrow n(A) = C_7^1.C_6^1.C_5^2 + C_7^1.C_6^2.C_5^1 + C_7^2.C_6^1.C_5^1 = 1575$
  Xác suất cần tìm:
  $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1575}{3060} = \dfrac{35}{68}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )