Toán Lớp 5: Bài 11. Trong bình có chứa 0,8kg nước đường có tỉ lệ 2,5% đường. Muốn tăng tỉ lệ đường lên 4% thì phải cho thêm vào bình bao nhiêu ga

Toán Lớp 5: Bài 11. Trong bình có chứa 0,8kg nước đường có tỉ lệ 2,5% đường. Muốn tăng tỉ lệ đường lên 4% thì phải cho thêm vào bình bao nhiêu gam đường nữa?
Bài 5. Cho S = 1 x 2 x 3 x 4 x … x 300. Hỏi phải gạch đi ít nhất bao nhiêu thừa số của S để tích
các thừa số còn lại có tận cùng là 3?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số nước đường tăng lên là:
  4% – 2,5% = 1,5%
  Cần phải thêm vài số gam đường là:
  0,8 × 1,5 ÷ 100 = 0,012 g
  5>Ta cần gạch đi các thừa số có chữ số tận cùng là 0 và 5 và các số chẵn , vì số có chữ số tận cùng là 0 thuộc số chẵn nên ta xét vào 1 nhóm
  Trong dãy trên có số số chẵn là :
  ( 300 – 2 ) : 2 + 1 = 150 ( số )
  Trong dãy trên có số số có tận cùng là 5 là :
  ( 295 – 5 ) : 10 + 1 = 30 ( số )
  Ta cần gạch ít nhất :
  150 + 30 = 180 ( số )

  Trả lời

Viết một bình luận