Toán Lớp 5: Bài 11. Một thùng đựng 45 lít dầu cân nặng 36,05. Sau khi lấy ra 12 lít thì thùng dầu còn nặng bao nhiêu kg (Vỏ thùng nặng 2,3kg)

Toán Lớp 5: Bài 11. Một thùng đựng 45 lít dầu cân nặng 36,05. Sau khi lấy ra 12 lít thì thùng dầu còn nặng bao nhiêu kg (Vỏ thùng nặng 2,3kg)

TRẢ LỜI

 1.        45 lít dầu có cân nặng là :
             36,05 – 2,3 = 33,75 ( kg ) 
          Mỗi lít dầu có cân nặng là :
             33,75 : 45 = 0,75 ( kg )
           12 lít dầu có cân nặng là :
               12 xx 0,75 = 9 ( kg )
         Sau khi lấy ra 12 lít thì thùng dầu nặng là :
             36,05 – 9 = 27,05 ( kg )
                        Đáp số : 27,05 kg .

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  45 lít dầu nặng số kg là:
  36,05-2,3=33,75 (kg)
  1 lít dầu nặng số kg là:
  33,75:45=0,75 (kg)
  12 lít dầu nặng số kg là:
  0,75×12=9 (kg)
  Sau khi lấy ra 12 lít thì thùng dầu còn nặng số kg là:
  36,05-9=27,05 (kg)
  Đáp số: 27,05 kg.

  Trả lời

Viết một bình luận