Toán Lớp 5: *Bài 10. a) Tính nhanh : 1/2: 0,5 – 1/4 : 0,25 + 1/8 : 0,125 – 1/10: 0,1 *Bài 13. Trong đợt thi đua học tập ba tổ của lớp 5A đạt đượ

Toán Lớp 5: *Bài 10. a) Tính nhanh : 1/2: 0,5 – 1/4 : 0,25 + 1/8 : 0,125 – 1/10: 0,1
*Bài 13. Trong đợt thi đua học tập ba tổ của lớp 5A đạt được tất cả 120 điểm 10. Trong
đó tổ một đạt được số điểm 10 của ba tổ, tổ hai đạt được số điểm 10 của hai tổ kia.
Tính số điểm 10 mỗi tổ đã đạt được

0 bình luận về “Toán Lớp 5: *Bài 10. a) Tính nhanh : 1/2: 0,5 – 1/4 : 0,25 + 1/8 : 0,125 – 1/10: 0,1 *Bài 13. Trong đợt thi đua học tập ba tổ của lớp 5A đạt đượ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  *Bài 10. a) Tính nhanh :
  1/2: 0,5 – 1/4 : 0,25 + 1/8 : 0,125 – 1/10: 0,1
  = 1/2 x 2 – 1/4 x 4+ 1/8 x 8 – 1/10 x 10
  = 2/2 – 4/4 + 8/8 – 10/10
  = 1-1+1-1
  = 0
  *Bài 13.
  số điểm 10 mà tổ 1 đạt được là :
  120 : 3 = 40 (điểm 10)
  số điểm 10 mà tổ 2 đạt được là :
  120 : 3 x 2  = 80 (điểm 10)
  số điểm 10 mà tổ 3 đạt được là :
  120 – (40 + 80)= 0 (điểm 10)

  Trả lời
 2. Bài 10:
  1/2 : 0,5 – 1/4 : 0,25 + 1/8 : 0,125 – 1/10 : 0,1
  = 1/2 xx 2 – 1/4 xx 4 + 1/8 xx 8 – 1/10 xx 10
  = 1 – 1 + 1 – 1
  = 0
  Bài 11:
  Tổ một đạt được là:
  120 xx 1/3 = 40 (điểm)
  Tổ hai bằng 2/(2 + 3) = 2/5 số điểm của ba tổ
  Tổ hai đạt được là:
  120 xx 2/5 = 48 (điểm)
  Tổ ba đạt được là:
  120 – 40 – 48 = 32 (điểm)
  Đáp số: 40 điểm ; 48 điểm và 32 điểm

  Trả lời

Viết một bình luận