Toán Lớp 5: Bác Hải đi xe đạp từ nhà đến bến ô tô hết 1 giờ 45 phút với vận tốc 12 km/giờ.sau khi đó bác đi tiếp bằng ô tô với vận tốc 40 km/giờ tr

Toán Lớp 5: Bác Hải đi xe đạp từ nhà đến bến ô tô hết 1 giờ 45 phút với vận tốc 12 km/giờ.sau khi đó bác đi tiếp bằng ô tô với vận tốc 40 km/giờ trong 2 giờ 30 phút nữa thì đến nhà thi đấu thể thao.hỏi quãng đường từ nhà bác hải đến nhà thi đấu thể thao dài bao nhiêu ki-lô-mét?
các anh chị ơi giải hộ em với ạ em hứa cho 5 sao+ctlhn+cảm ơn.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Đổi: 1h 45ph = 1,75h 
  2h 30ph = 2,5h
  – Quãng đường từ nhà bác Hải đến bến ô tô là:
            12 × 1,75 = 21 (km)
  – Quãng đường từ bến ô tô đến nhà thi đấu thể thao là:
            40 × 2,5 = 100 (km)
  – Quãng đường từ nhà bác Hải đến nhà thi đấu thể thao là:
            21 + 100 = 121 (km)
  $\text{Đáp số:}$ 121km

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ ; 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ.
  Quãng đường từ nhà bác Hùng đến ga tàu dài số ki-lô-mét là:
  12 × 1,5 = 18 (km)
  Quãng đường từ ga tàu đến tỉnh A dài số ki-lô-mét là:
  40 × 2,75 = 110 (km)
  Quãng đường từ nhà bác Hùng đến tỉnh A dài số ki-lô-mét là:
  18 + 110 = 128 (km)
  Đáp số: 128km.
  Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 128.

  Trả lời

Viết một bình luận