Toán Lớp 5: a) 23,56 – 8,08 – 10,48 b) 33,67 + 70,18 – 3,67 – 0,8 Mình cần câu trả lời gấp. Các bạn giúp mình nhé! Mình cảm ơn!

Toán Lớp 5: a) 23,56 – 8,08 – 10,48 b) 33,67 + 70,18 – 3,67 – 0,8
Mình cần câu trả lời gấp. Các bạn giúp mình nhé! Mình cảm ơn!

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   xin trl hay nhất và 5*
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,23,56 – 8,08 – 10,48                                      b,33,67 + 70,18 – 3,67 – 0,8
  =15,48 – 10,48                                                  =(33,67 – 3,67) + (70,18 – 0,8)
  =5                                                                     =30 + 69,38
                                                                           =99,38

  Trả lời

Viết một bình luận