Toán Lớp 5: 8 con bò ăn hết một tạ cỏ trong một ngày.hỏi 2 con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn cỏ?

Toán Lớp 5: 8 con bò ăn hết một tạ cỏ trong một ngày.hỏi 2 con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn cỏ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 8 con bò ăn hết một tạ cỏ trong một ngày.hỏi 2 con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn cỏ?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2 con bò ăn hết số cỏ trong một ngày là:
  1:(8:2)=0,25(tạ)
  2 con bò ăn hết số cỏ trong 30 ngày là:
  0,25xx30=7,5(tạ)=0,75(tấn)
  Đáp số: 0,75 tấn

  Trả lời
 2. \text{Giải đáp và giải thích các bước giải:}
  \text{Đổi: 1 tạ = 0,1 tấn}
  \text{Trong một ngày 2 con bò ăn hết số tấn cỏ là:}
           \text{2 × 0,1 : 8 = 0,025 (tấn)}
  \text{Trong 30 ngày 2 con bò ăn hết số tấn cỏ là:}
           \text{30 × 0,025 =  (tấn)}
                   \text{Đáp số: 0,75 tấn}

  Trả lời

Viết một bình luận