Toán Lớp 5: X<8,2. Số tự nhiên nào hợp lí để điền vào x ạ

Toán Lớp 5: X<8,2. Số tự nhiên nào hợp lí để điền vào x ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 5: X<8,2. Số tự nhiên nào hợp lí để điền vào x ạ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x < 8,2 . Số tự nhiên hợp lí để điền vào x là :
  Các số thỏa mãn yêu cầu là : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8.
  Giải thích :
  Trả lời như này bởi vì nếu bạn không liệt kê đầy đủ ra thì người ta sẽ tưởng là chỉ có mỗi một sô bé hơn 8,2 nên ghi như này sẽ đầy đủ hơn
  Xin CTLHN !
  text{#wcdi}

  Trả lời

Viết một bình luận