Toán Lớp 5: 77.5 chia cho 2.5= ? nhớ tính đặt cột dọc đàng hoàng đc ko ạ

Toán Lớp 5: 77.5 chia cho 2.5= ? nhớ tính đặt cột dọc đàng hoàng đc ko ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 77.5 chia cho 2.5= ? nhớ tính đặt cột dọc đàng hoàng đc ko ạ”

Viết một bình luận