Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 756/378 rut gon thanh phan so toi gian

Toán Lớp 5: 756/378 rut gon thanh phan so toi gian

Comments ( 2 )

  1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    756/378 = (756 : 378)/(378 : 378) = 2/1 = 2
    Vậy 756/378 rút gọn được 2

  2. Ta có dạng tối giản của phân số
    =$\frac{756}{378}$ =$\frac{756:378}{378:378}$ =$\frac{2}{1}$ =2
    cho-mình-xin-hay-nhất-ạ-xin-cảm-ơn-ạ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )