Toán Lớp 5: 654,1275 -654,56 = các bạn giúp mình với mình cần gấp 5 bạn nhanh nhất mình sẽ thả tim và đánh giá 5 sao

Toán Lớp 5: 654,1275 -654,56 = các bạn giúp mình với mình cần gấp 5 bạn nhanh nhất mình sẽ thả tim và đánh giá 5 sao

TRẢ LỜI

 1. $#QLinkVN$
  Trừ từng phần ta có:
  Phần nguyên: 654-654=0
  Phần thập phân: 0,1275-0,56=-0,4325
  Vậy 654,1275-654,56 có giá trị là: 0-0,4325=-0,4325
  Vậy: 654,1275-654,56=-0,4325

  Trả lời

Viết một bình luận