Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 5x(172,3-120,5)+12,34==-.

Toán Lớp 5: 5x(172,3-120,5)+12,34=……………..

Comments ( 2 )

 1. 5 xx ( 172,3 – 120,5 ) + 12,34
  = 5 xx 51,8 + 12,34
  = 259 + 12,34
  = 271,34
   

 2. 5x(172,3-120,5)+12,34= 5 x 51,8 + 12,34
                                      = 259 + 12,34
                                      = 271,34
  Chăm gửi bạn :3
  Chúc bạn học tốt!!!❤❤❤
   Mik chỉ sữa lại lỗi sai thôi chứ ko có chép bạn kia đâu xin mọi người đừng hiểu mhầm nhé!!!❤❤❤

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )