Toán Lớp 5: ( 26,45 + 45,12 + 12,43 ) : 2 ( 12,7 + 19,99 + 45,24 + 38,04) : 2

Toán Lớp 5: ( 26,45 + 45,12 + 12,43 ) : 2
( 12,7 + 19,99 + 45,24 + 38,04) : 2

0 bình luận về “Toán Lớp 5: ( 26,45 + 45,12 + 12,43 ) : 2 ( 12,7 + 19,99 + 45,24 + 38,04) : 2”

 1. Lời giải chi tiết:
  a) ( 26,45+45,12+12,43):2
  =(71,57+12,43):2
  =84:2
  =42
  b) (12,7+19,99+45,24+38,04):2
  =(32,69+83,28):2
  =115,97:2
  =57,985
                                                   
  @uniquetimehunter
                                                   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  42
  57,985( em tự lm tròn nha, xem thầy giáo yêu cầu lm tròn đến số thập phân thứ bao nhiêu)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (26,45+45,12+12,43):2= (71,57+12,43):2=42
  (12,7 + 19,99 + 45,24 + 38,04) : 2=(32,69+83,28):2=57,985( cái này cx thế nhé)
   

  Trả lời

Viết một bình luận