Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1 người đã tri 1/8 số lương hàng tháng để thuê nhà 2/3 số lương hàng tháng để ăn uống, còn lại là tiền để dành mỗi tháng. Hỏi mỗi thán

Toán Lớp 5: 1 người đã tri 1/8 số lương hàng tháng để thuê nhà 2/3 số lương hàng tháng để ăn uống, còn lại là tiền để dành mỗi tháng. Hỏi mỗi tháng người đó đã để dành B/n phần lương .
ai nhanh cho hay nhất!

Comments ( 2 )

  1.                                        Giải
     Mỗi tháng người đó dành  được số phần lương là 
                           1 – 1/8 – 2 /3 =  5/ 24 
                                                 đáp số 5/24

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )