Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1/Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy bằng 31m. Người ta mở rộng thửa ruộng bằng cách kéo dài đáy lớn thêm 6m thì diện

Toán Lớp 5: 1/Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy bằng 31m. Người ta mở rộng thửa ruộng bằng cách kéo dài đáy lớn thêm 6m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 48 m2. Tính diện tích thửa ruộng sau khi mở rộng?
2/ Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 162 m. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách tăng một chiều dài của miếng đất mỗi bên thêm 3m để được một miếng đất hình thang thì thấy diện tích tăng thêm 108 m2. Tính diện tích miếng đất sau khi được mở rộng?

Comments ( 2 )

 1. @hanguyenkhanh
  Tổng hai đáy là:
  31 x 2 = 62 (m)
  Chiều cao thửa ruộng là:
    48 x 2 : 6 = 16 (m)
  Diện tích thửa ruộng khi chưa mở rộng là:
   62 x 16 : 2 = 496 ( m²)
  Diện tích sau khi mở rộng là:
   496 + 48 = 544 m²
   Đáp số: 544m²
  bài 2:
  HTG ADE và HTG BCF có ED và CF = 3cm và có chiều cao AD bằng chiều cao BC nên diện tích HTG ADE = diện tích HTG BCF 
  Diện tích HTG ADE hay diện tích HTG BCF là:
   108 : 2 = 54 (cm²)
  Độ dài đoạn thẳng AB là:
   54 x 2 : 3 = 36 (m)
  Chiều dài HCN là:
   162 : 2 – 36 = 45(m)
  Diện tích hình chữ nhật là:
    45 x 36 = 1620(m²)
  Diện tích miếng đất sau khi mở rộng là:
    1620 + 108 = 1728(m²)
  Đáp số: 1728 m²
  Chúc bạn học tốt ^_^
   

 2. Bài 1 :
  Chiều cao của thửa ruộng là:
  48 × 2 : 6 = 16 ( m )
  Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng là:
  31 × 2 = 62 ( m )
  Diện tích thửa ruộng là:
  62 × 16 : 2 = 496 ( m^2 )
  Đổi 496 m^2 = 0,0496 ha 
  Đáp số : 0,0496 ha
  Bài 2 :
  Nửa chu vi miếng đất đó là:
  162 : 2 = 81 (m)
  Chiều rộng của miếng đất đó là:
  108 : 3 = 36 (m)
  Chiều dài của miếng đất đó là:
  81 – 36 = 45 (m)
  Diện tích miếng đất sau khi mở rộng là:
  45 xx 36 = 1620 (m^2)
  Đáp số: 1620 m^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )