Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1 hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 420 cm vuông chiều cao là 7 cm . tìm diện tích đáy hình họp biết chiều rộng hình hộp là

Toán Lớp 5: 1 hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 420 cm vuông chiều cao là 7 cm . tìm diện tích đáy hình họp biết chiều rộng hình hộp là 13 cm

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bài giải :
  Chu vi đáy là  :
  420:7=60(cm)
  Nửa chuvi của đáy là :
  60:2=30(cm)
  Chiều dài là :
  30-13=17(cm)
  Diện tích hình hộp là :
  13×17=221(cm²)
  Đáp số : 221cm²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đây là một bài toán ko phải là quá khó cho nên chúng ta cần phải làm một cách thật cẩn 
  #GiangLinda
   

 2. $\text{Chu vi đáy là:}$
  $\text{420 : 7 = 60 ( cm )}$
  $\text{Nửa chu vi đáy là:}$
  $\text{60 : 2 = 30 ( cm )}$
  $\text{Chiều dài đáy là:}$
  $\text{30 – 13 = 17 ( cm )}$
  $\text{Diện tích đáy hình hộp là:}$
  $\text{13 × 17 = 221 ( cm² )}$
  $\text{Đáp số: 221 cm²}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )