Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: 363 : 72 =- đặt tính rồi tính ????

Toán Lớp 4: 363 : 72 =….
đặt tính rồi tính
????

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  363 : 72 = 5 (dư 3)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách làm:
  363 I  72  
  360 I   5
      3
  Vậy 363 : 72 = 5 (dư 3)
  Chúc Bạn Học Tốt????

 2. 363 : 72=
   363  | 72
  dư 3  | 5

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh