Toán Lớp 5: 1 cửa hàng mua bếp ga để bán với giá 1 240 000 đồng . Hỏi của hàng đó phải bán cái bếp giá bn để dc lãi 8% mỗi có bếp

Toán Lớp 5: 1 cửa hàng mua bếp ga để bán với giá 1 240 000 đồng . Hỏi của hàng đó phải bán cái bếp giá bn để dc lãi 8% mỗi có bếp

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1 cửa hàng mua bếp ga để bán với giá 1 240 000 đồng . Hỏi của hàng đó phải bán cái bếp giá bn để dc lãi 8% mỗi có bếp”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số phần trăm giá bán so với giá mua bếp ga là: $100 + 8 = 108%$
  Cửa hàng đó phải bán cái bếp để lãi 8% là:
  $1240000 × 108 : 100 = 1339200$ (đồng)
  Đ/S: 1339200 đồng.
   

Viết một bình luận