Toán Lớp 4: Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có 4 chữ số,biết số kia là số lẻ bé nhất có 3 chữ số.Tìm số còn lại.

By Thanh Tú

Toán Lớp 4: Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có 4 chữ số,biết số kia là số lẻ bé nhất có 3 chữ số.Tìm số còn lại.
Viết một bình luận