Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: trong vườn có 15 cây táo và cam biết số cây cam bằng 1/3 cây táo tìm cây táo

Toán Lớp 4: trong vườn có 15 cây táo và cam biết số cây cam bằng 1/3 cây táo tìm cây táo

Comments ( 2 )

 1. số phần cây táo chiếm trong vườn là:
     1-1/3=2/3(cây trong vườn)
  số cây táo trong vườn là:
      15×2/3=10(cây)
                  đáp số:10 cây táo
  #chúc em học tốt
  #no copy
  cho chị câu trả lời hay nhất nhé

 2. Làm và giải thích:
  Số phần của cây táo là: 1-1/3=2/3 (phần)
  Số cây táo là: 15 x 2/3= 10( cây)
  Đáp số: 10 cây
  CHÚC BẠN HỌC TỐT
  XIN 5* VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
  THANKS
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng