Toán Lớp 4: Trên một cánh đồng tổng lượng số thóc hai bên thu hoạch được là 500 tấn thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng th

Toán Lớp 4: Trên một cánh đồng tổng lượng số thóc hai bên thu hoạch được là 500 tấn thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 8 tấn thóc. Hỏi số lượng thóc mỗi thửa ruộng thứ hoặch được là bao ngiêu

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
                                                    Giải
  Thửa ruộng thứ 2 thu hoạch được số tấn thóc là:
            (500-8):2= 246 (tấn)
  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số tấn thóc là:
            500-246= 254 (tấn)
                         Đ/S:……………………………

  Trả lời
 2. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số tấn thóc là: (500 + 8) : 2 = 254 tấn
  Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số tấn thóc là: 500 – 254 = 246 tấn
  Xin 5 sao và ctlhn nhé
  #Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận