Toán Lớp 4: Tính diện tích/ chu vi HCN có a) Chiều dài: 4cm/ chiều rộng: 2cm b) Chiều dài: 6m/ chiều rộng: 3m c) Chiều dài 70dm/ chiều rộng: 600cm

Toán Lớp 4: Tính diện tích/ chu vi HCN có
a) Chiều dài: 4cm/ chiều rộng: 2cm
b) Chiều dài: 6m/ chiều rộng: 3m
c) Chiều dài 70dm/ chiều rộng: 600cm

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Tính diện tích/ chu vi HCN có a) Chiều dài: 4cm/ chiều rộng: 2cm b) Chiều dài: 6m/ chiều rộng: 3m c) Chiều dài 70dm/ chiều rộng: 600cm”

 1. text{a)Diện tích :4×2=8(cm²)}
  text{Chu vi :2×(4+2)=12(cm)}
  text{b)Diện tích :6×3=18(cm²)}
  text{Chu vi :2×(6+3)=18(cm)}
  text{c)Đổi:70dm=700cm}
  text{Diện tích :700×600=420000(cm²)}
  text{Chu vi :2×(700+600)=2600(cm)}
  text{Đáp số:a)S:8 cm²;P:12 cm b)S:18cm²;P:18cm c)S:420000cm²;2600cm}
  text{*Công thức :}
  text{S=Dài×rộng}
  text{P=2×(Dài+rộng)}
  text{Hok tốt!}
  text{@yuki8090}
  text{Xin hay nhất ạ.}

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Diện tích: 4 x 2 = 8 (cm²)
  Chu vi: (4 + 2) x 2 = 12 (cm)
  b) Diện tích: 6 x 3 = 18 (m²)
  Chu vi: (6 + 3) x 2 = 18 (m)
  c) Đổi: 600 cm = 6 m
              70 dm = 7 m
  Diện tích: 6 x 7 = 42 (m²)
  Chu vi: (6 + 7) x 2 = 26 (m)
  Đáp số: ….

Viết một bình luận