Toán Lớp 4: Bài 7 : Năm nay bố 34 tuổi, mẹ kém bố 4 tuổi, Đạt ít hơn TBC tuổi 3 người 18 tuổi. Hỏi năm nay Đạt bao nhiêu tuổi

Toán Lớp 4: Bài 7 : Năm nay bố 34 tuổi, mẹ kém bố 4 tuổi, Đạt ít hơn TBC tuổi 3 người 18 tuổi. Hỏi năm nay Đạt bao nhiêu tuổi

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Bài 7 : Năm nay bố 34 tuổi, mẹ kém bố 4 tuổi, Đạt ít hơn TBC tuổi 3 người 18 tuổi. Hỏi năm nay Đạt bao nhiêu tuổi”

  1. số tuổi của mẹ là :   34   –   4   =   30  ( tuổi )                                                                tổng số tuổi của bố và mẹ là :    34   +     30   =    64   ( tuổi )                                         trung bình cộng số tuổi của cả 3 người :  ( 64    –    18 )     :    2   =    23   ( tuổi )         số tuổi của đạt là :   23   –   18  =   5    ( tuổi )  

    Trả lời

Viết một bình luận