Toán Lớp 4: Tính 12/2 + 7/2 +1/2 23/9 – 12/9 + 1/9 9/6+ 7/6 – 10/9

Toán Lớp 4: Tính
12/2 + 7/2 +1/2
23/9 – 12/9 + 1/9
9/6+ 7/6 – 10/9

TRẢ LỜI

 1. 12/2 + 7/2 + 1/2                                        23/9 – 12/9 + 1/9
  =19/2  + 1/2                                              =11/9 + 1/9
  =20/2                                                         =12/9
  =10                                                             =4/3
                                    9/6 + 7/6 -10/6
                                    =16/6 – 10/6
                                    =6/6
                                    =1
   

  Trả lời

Viết một bình luận