Toán Lớp 4: Số thích hợp của 14 giờ 45 giây là:

Toán Lớp 4: Số thích hợp của 14 giờ 45 giây là:

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Số thích hợp của 14 giờ 45 giây là:  50445giây
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  14 giờ 45 giây=  50445 giây
   14 giờ = 840 phút = 50400 giây + 45 = 50400 giây
  xin hay nhất ạ

  Trả lời

Viết một bình luận