Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: số 5 viết bằng la mã đc viết như thế nào?

Toán Lớp 4: số 5 viết bằng la mã đc viết như thế nào?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   số 5 la mã :  V
   

 2. MỘT VÀI SỐ LA MÃ :
  1 = I    .    2 = II   .    3 = III    .  4 = IV  .    5 = V    .  6 = VI   .   7 = VII  .    8 = VIII   .   9 = IX   .   10 = X
  11 = XI    .   12 = XII   .   13 = XIII    .  14 = XIV     .  15 = XV    .  16 = XVI    .  17 = XVII   .   18 = XVIII
  19 = XIX   .   20 = XX   .   21 = XXI    .  22 = XXII  .    23 = XXIII    .  24 = XXIV    .  25 = XXV   .   26 = XXVI
  27 = XXVII    .  28 = XXIXIII   .   29 = XXIX    .  30 = XXX       
  CÒN NỮA CÓ CẦN MÌNH VIẾT THÊM KO

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )