Toán Lớp 4: Phân số lớn nhất trong các phân số 9/13, 9/11, 8/7, 5/5 là?

Toán Lớp 4: Phân số lớn nhất trong các phân số 9/13, 9/11, 8/7, 5/5 là?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Phân số lớn nhất trong các phân số 9/13, 9/11, 8/7, 5/5 là?”

Viết một bình luận