Toán Lớp 4: Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó trừ đi số chẵn lớn nhất có 4 chữ số thì được số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Số nam nghĩ là

Toán Lớp 4: Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó trừ đi số chẵn lớn nhất có 4 chữ số thì được số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Số nam nghĩ là

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó trừ đi số chẵn lớn nhất có 4 chữ số thì được số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Số nam nghĩ là”

  1. Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là : 1023
    Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là : 9998
    Số Nam nghĩ là :
    9998 + 1023 = 11021

Viết một bình luận