Toán Lớp 2: tổng hai số là 45 , nếu giữ nguyên Số thứ nhất và thêm vào số thứ hai 4 đơn vị thì tổng mới là

Toán Lớp 2: tổng hai số là 45 , nếu giữ nguyên Số thứ nhất và thêm vào số thứ hai 4 đơn vị thì tổng mới là

0 bình luận về “Toán Lớp 2: tổng hai số là 45 , nếu giữ nguyên Số thứ nhất và thêm vào số thứ hai 4 đơn vị thì tổng mới là”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách 1
  Tổng mới là
  45 + 4 = 49
  Đáp số : 49
  Cách 2
  Gọi số thứ nhất là x , số thứ hai là y . Theo bài ra , ta có
  x + y = 45
  x + y + 4 = x + y = 45 + 4
  x + y = 49
  Vậy tổng mới là 49

  Trả lời

Viết một bình luận