Toán Lớp 4: Nhờ mọi người giải giùm mình bài toán này với ạ Một mảnh vườn hình chữ Nhật có nữa chu vi là 45m , chiều dài nhiều hơn chiều rộng 13m.

By Bảo Anh

Toán Lớp 4: Nhờ mọi người giải giùm mình bài toán này với ạ
Một mảnh vườn hình chữ Nhật có nữa chu vi là 45m , chiều dài nhiều hơn chiều rộng 13m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó
Viết một bình luận