Toán Lớp 7: CM vs n chẵn thì ta có : a ) A = n³ + 6n ² + 8n chia hết cho 48 b ) B= n mũ 4 – 4n³ – 4n ² + 16n chia hết cho 348

By Nhã Trúc

Toán Lớp 7: CM vs n chẵn thì ta có :
a ) A = n³ + 6n ² + 8n chia hết cho 48
b ) B= n mũ 4 – 4n³ – 4n ² + 16n chia hết cho 348
Viết một bình luận