Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 180m, chiều dài hơn chiều rộng 22m. a) Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó. b) Trên mản

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 180m, chiều dài hơn chiều rộng 22m.
a) Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.
b) Trên mảnh đất đó người ta trồng rau, cứ 17 m2 người ta thu hoạch được 50 kg rau. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch bao nhiêu yến rau?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 180m, chiều dài hơn chiều rộng 22m. a) Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó. b) Trên mản”

 1. $@Mun$
  Bài giải
  Nửa chu vi mảnh đất là:
  180:2=90  (m)
  a) Chiều rộng mảnh đất là:
  (90-22):2=34  (m)
  Chiều dài mảnh đất là:
  90-34=56  (m)
  Diện tích mảnh đất đó là:
  56xx34=1904  (m^2)
  b) Trên cả mảnh đất đó người ta thu hoạch được tất cả số yến rau là:
  1904:17xx50=5600  (kg)=560 yến rau
  Đáp số: a) CR: 34m
                  CD: 56m
                 b) 560 yến rau
   

  Trả lời

Viết một bình luận