Toán Lớp 5: Bài 7:Có 10 người làm trong 5 ngày thì đào được 100 m mương. Nếu 16 người làm trong 4 ngày thì được ……..m mương.

Toán Lớp 5: Bài 7:Có 10 người làm trong 5 ngày thì đào được 100 m mương. Nếu 16 người làm trong 4 ngày thì được ……..m mương.

TRẢ LỜI

 1. Bài 7:Có 10 người làm trong 5 ngày thì đào được 100 m mương. Nếu 16 người làm trong 4 ngày thì được 128 m mương. 
  -> Vì :
   – 1 ngày đc 20 m mương ( 100 : 5 = 20 )
   – 1 người làm đc 2 m mương ( 20 : 10 = 2 )
   => 16 người trong 1 ngày làm đc 32 m mương ( 16 x 2 = 32 )
   => trong 4 ngày đc 128 m mương ( 32 x 4 = 128 )

  Trả lời
 2. # tcv
  Trong 1 ngày , 10 người làm được :
  100 : 5 = 20 ( m )
  Trong 1 ngày m 1 người làm được :
  20 : 10 = 2 ( m )
  Nếu 16 người làm trong 4 ngày thì được số mét mương là :
  2 xx 16 xx 4 = 128 ( m )
  Đáp số : 128 m

  Trả lời

Viết một bình luận