Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ Nhật có chiều rộng 32m chiều dài gấp 4 lần chiều rộng , tính diện tích hình chữ Nhật đó

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ Nhật có chiều rộng 32m chiều dài gấp 4 lần chiều rộng , tính diện tích hình chữ Nhật đó

Comments ( 2 )

 1. Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó là:
  32 × 4 = 128 (m)
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là:
  32 × 128 = 4096 (m^2)
  Đáp số: 4096 m^2

 2. Giải đáp: 4096m²
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:
         32 x 4=128(m)
  Diện tích hình chữ nhật đó là:
        128×32=4096(m²)
              Đáp số : 4096m²
  Mong em cho ang câu trả lời hay nhất ạ!
  @Zendubai
  #Yann
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )