Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ Nhật có chiều rộng 32m chiều dài gấp 4 lần chiều rộng , tính diện tích hình chữ Nhật đó

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ Nhật có chiều rộng 32m chiều dài gấp 4 lần chiều rộng , tính diện tích hình chữ Nhật đó

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 4096m²
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:
         32 x 4=128(m)
  Diện tích hình chữ nhật đó là:
        128×32=4096(m²)
              Đáp số : 4096m²
  Mong em cho ang câu trả lời hay nhất ạ!
  @Zendubai
  #Yann
   

  Trả lời

Viết một bình luận