Toán Lớp 4: Một lớp học có 39 học sinh. Số học sinh nữ bằng 1/3 số học sinh cả lớp . Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ , học sinh nam

Toán Lớp 4: Một lớp học có 39 học sinh. Số học sinh nữ bằng 1/3 số học sinh cả lớp . Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ , học sinh nam

TRẢ LỜI

 1. text{số học sinh nữ của lớp đó là :}
  39 xx 1/3 = 13 ( học sinh)
  text{số học sinh nam của lớp đó là :}
  39 – 13 =26 ( học sinh)
  text{Đáp số : 13 học sinh nữ}
               text{26 học sinh nam}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh nữ có là:
          39 × 1/3 = 13 (học sinh nữ)
  Số học sinh nam có là:
             39 – 13 = 26 (học sinh nam)
                         Đáp số: 13 học sinh nữ
                                         26 học sinh nam

  Trả lời

Viết một bình luận