Toán Lớp 4: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 32 cm và 75cm. Diện tích hình thoi là: *

Toán Lớp 4: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 32 cm và 75cm. Diện tích hình thoi là: *

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 32 cm và 75cm. Diện tích hình thoi là: *”

Viết một bình luận