Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 32 cm và 75cm. Diện tích hình thoi là: *

Toán Lớp 4: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 32 cm và 75cm. Diện tích hình thoi là: *

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   1200 cm 2 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                      Bài giải
  Diện tích hình thoi là
      32 × 75 ÷ 2 = 1200 ( cm2 )
           Đáp số : 1200 cm2 .
      chúc bạn học tốt thi được điểm cao

 2. Giải đáp:
  1200 cm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích của hình thoi là :
  (32 xx 75)/2 = 1200 (cm^2)
  Đáp số : 1200 cm^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú