Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: một hình chữ nhật có chu vi 60m.Nếu tăng chiều rộng lên 4m và giảm chiêu dài đi thì hình chữ nhật trở thành hình vuông . Tính diện tích

Toán Lớp 4: một hình chữ nhật có chu vi 60m.Nếu tăng chiều rộng lên 4m và giảm chiêu dài đi thì hình chữ nhật trở thành hình vuông . Tính diện tích hình chữ nhật
vẽ sơ đồ nha mọi người giúp em với

Comments ( 2 )

 1.                 Giải
                  Nửa chu vi hình chữ nhật đó là :
                            60 : 2 = 30 ( m )
                  Hiệu giữa chiều dài với chiều rộng là : 
                          4 + 4 = 8 ( m )
                  Chiều dài của hình chữ nhật đó là :
                         ( 30 + 8 ) : 2 = 19 ( m )
                 Chiều rộng hình chữ nhật đó là :
                            30 – 19 = 11 ( m )
                 Diện tích hình chữ nhật đó là :
                        19 x 11 = 209 ( m2 )
                                     Đáp số : 209 m2 

  toan-lop-4-mot-hinh-chu-nhat-co-chu-vi-60m-neu-tang-chieu-rong-len-4m-va-giam-chieu-dai-di-thi-h

 2. Giải đáp:
  209cm$^2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng độ dài chiều dài và chiều rộng là:
         $60:2=30$ (cm)
  Hiệu của chiều dài và chiều rộng là:
         4+4=8 (cm)
  Ta có sơ đồ:
  $\left.\begin{array}{l}\rm Chiều\ rộng: |\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!|\\\rm Chiều\ dài:\ \ \ |\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!|\overbrace{\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!|}^{8cm}\end{array}\right\}30cm$
  Độ dài chiều dài là:
         (30+8):2=19 (cm)
  Độ dài chiều rộng là:
         30-19=11 (cm)
  Diện tích hình chữ nhật là:
         11xx19=209 (cm$^2$)
               Đáp số: 209cm$^2$.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh