Toán Lớp 4: Hiện nay tổng số tuổi của 2 cj em là 24 tuổi . 2 năm trước , cj hơn em bốn tuổi . Tính tuổi mỗi ng hiện nay mn giúp mk

Toán Lớp 4: Hiện nay tổng số tuổi của 2 cj em là 24 tuổi . 2 năm trước , cj hơn em bốn tuổi . Tính tuổi mỗi ng hiện nay mn giúp mk

TRẢ LỜI

 1. @$kudo$
  2 năm trước, chị hơn em 4 tuổi thì hiện nay cũng như vậy
  Giải:
  Tuổi chị hiện nay là:
  ( 24 + 4 ) : 2 = 14 ( tuổi )
  Tuổi em hiện nay là:
  24 – 14 = 10 ( tuổi )
  Đáp số: Chị 14 tuổi; Em 10 tuổi
  Xin hay nhất
  #BTS
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  2 năm trước tổng số tuổi của hai chị em là:
  24-(2×2)=20(tuổi)
  Số tuổi của chị hai năm trước là:
  (20+4)÷2=12(tuổi)
  Số tuổi của chị hiện tại là:
  12+2=14(tuổi)
  Số tuổi của em hiện tại là:
  24-14=10(tuổi)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận