Toán Lớp 4: 1/ Đặt tính rồi tính 547 345 : 273 2/ Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4

Toán Lớp 4: 1/ Đặt tính rồi tính
547 345 : 273
2/
Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố,
trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4
ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình
mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?
3/
Một miếng tôn hình chữ nhật có nửa chu vi
30cm. Chiều dài hơn chiều rộng 14cm. Người ta cắt bỏ
đi 39 cm2 .
a/ Tính diện tích miếng tôn đó?
b/ Tính diện tích phần còn lại của miếng tôn?
Giúp tôi với huhu

TRẢ LỜI

 1. Bài 1: (Hình ạ)

  Bài 2:

  5 ô tô đi đầu chuyển được là:

           36 x 5 = 180 ( tạ )

  4 ô tô đi sau chuyển được là:

           45 x 4 = 180 ( tạ )

  Cả 9 ô tô chuyển được là:

           180 + 180 = 360 ( tạ )

  Trung bình mỗi ô tô chuyển được là:

           360 : 9 = 40 ( tạ )

              Đổi: 40 tạ = 4 tấn

                       Đáp số: 4 tấn

  Bài 3: (Mìn hăm bíc ạ)

  →Mik làm đc 2 bài hoii ạ, Mog pẹn thông cẻm. Mog honq ai report (báo cáo) ạ

  $@Duy$

  toan-lop-4-1-dat-tinh-roi-tinh-547-345-273-2-co-9-o-to-chuyen-thuc-pham-vao-thanh-pho-trong-do-5

  Trả lời

Viết một bình luận