Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Hai kho a và b có tất cả 45712 tấn hàng. Người ta chuyển 415 tấn hàng từ kho a sang kho b thì lúc này số hàng ở hai kho bằng nhau. Hỏi

Toán Lớp 4: Hai kho a và b có tất cả 45712 tấn hàng. Người ta chuyển 415 tấn hàng từ kho a sang kho b thì lúc này số hàng ở hai kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu trong mỗi kho có bao nhiêu tấn hàng

Comments ( 2 )

 1. Người ta chuyển 415 tấn hàng từ kho a sang kho b thì mỗi kho nặng số tấn là:
  45712 : 2 = 22856 ( tấn )
  Lúc đầu kho thứ nhất nặng số tấn là:
  22856 + 415 = 23271 ( tấn )
  Lúc đầu kho thứ hai nặng số tấn là:
  22856 – 415 = 22441 ( tấn )
  Đáp số: kho thứ nhất: 23271 tấn hàng
               kho thứ hai: 22441 tấn hàng
  $@Nhie$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )