Toán Lớp 4: có 3 lớp đi trồng cây ,lớp 4a trồng được 126 cây ,lớp 4b trồng nhiều hơn lớp 4a 45 cây ,lớp 4c trồng bằng 1 phần 3 lớp 4b .Hỏi trung bì

By Kim Dung

Toán Lớp 4: có 3 lớp đi trồng cây ,lớp 4a trồng được 126 cây ,lớp 4b trồng nhiều hơn lớp 4a 45 cây ,lớp 4c trồng bằng 1 phần 3 lớp 4b .Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây

0 bình luận về “Toán Lớp 4: có 3 lớp đi trồng cây ,lớp 4a trồng được 126 cây ,lớp 4b trồng nhiều hơn lớp 4a 45 cây ,lớp 4c trồng bằng 1 phần 3 lớp 4b .Hỏi trung bì”

 1. Giải đáp:
   118 cây
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài giải
  Lớp 4B trồng được số cây là:
  126 + 45 = 171(cây)
  Lớp 4C trồng được số cây là:
  171 × $\frac{1}{3}$ = 57(cây)
  Trung bình mỗi lớp trồng được số cây là :
  (126 + 171 + 57 ) ÷ 3 = 118(cây)
  Đáp số: 118 cây

  Trả lời

Viết một bình luận