Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Cho em hỏi bài tập này với ạ Mẹ đi chợ mua cá và gạo hết 45000 đồng , biết tiền mua gạo nhiều hơn tiền mua cá 5000 . Hỏi mẹ mua cá hết

Toán Lớp 4: Cho em hỏi bài tập này với ạ
Mẹ đi chợ mua cá và gạo hết 45000 đồng , biết tiền mua gạo nhiều hơn tiền mua cá 5000 . Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ? Mẹ mua gạo hết bao nhiêu tiền?

Comments ( 2 )

 1.    Mẹ mua cá hết số tiền là :
          (45000-5000)÷2=20000(đồng)
     Mẹ mua gạo hết số tiền là :
           45000-20000=25000(đồng)
                                Đ/S: Cá : 20000 đồng
                                       Gạo : 25000 đồng

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  Mẹ mua cá hết số tiền là :
  (45000 – 5000) : 2 = 20000 (đồng)
  Mẹ mua gạo hết số tiền là :
  45000 – 20000 = 25000 (đồng)
  Đáp số : Mua cá : 20000 đồng; Mua gạo : 25000 đồng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )