Toán Lớp 4: Câu 2 : Tính giá trị biểu thức sau 326-(57×y) với y=3

By Triều Nguyệt

Toán Lớp 4: Câu 2 : Tính giá trị biểu thức sau
326-(57×y) với y=3
Viết một bình luận