Toán Lớp 4: (5+15+25+-+1995) nhân ( 350 nhân 3-1350:9 nhân 7) giải dùm em ạ ( rõ ràng nha)

By Ái Linh

Toán Lớp 4: (5+15+25+….+1995) nhân ( 350 nhân 3-1350:9 nhân 7) giải dùm em ạ ( rõ ràng nha)

0 bình luận về “Toán Lớp 4: (5+15+25+-+1995) nhân ( 350 nhân 3-1350:9 nhân 7) giải dùm em ạ ( rõ ràng nha)”

 1. từ 5 đến 1995 có các cặp là
  [(1995 – 5 ) : 5 + 1]:2 = 199 cặp và dư 1 số
  (5+15+25+….+1995) x ( 350 x 3 – 1350 : 9 x 7 )
  = [5 + ( 15 + 1995) x 199] x ( 1050 – 150  x 7 )
  = [5 + 2010 x 199 ] x ( 1050 – 1050)
  = [ 5 + 399990] x 0
  = 399995 x 0
  = 0

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  (5+15+25+….+1995) x ( 350 x 3 – 1350 : 9 x 7 )
  = (5+15+25+….+1995) x ( 1050 – 150 x 7 )
  = (5+15+25+….+1995) x ( 1050 – 1050 )
  =(5+15+25+….+1995) x 0
  =0
  hok tốt
  anhthu040212

  Trả lời

Viết một bình luận