Toán Lớp 4: 1.1 nhà máy ngày thứ nhất sản xuất kém ngày thứ hai là 22 sản phẩm,nếu ngày thứ hai sản xuất thêm 6 sản phẩm thì ngày thứ nhất sản xuấ

Toán Lớp 4: 1.1 nhà máy ngày thứ nhất sản xuất kém ngày thứ hai là 22 sản phẩm,nếu ngày thứ hai sản xuất thêm 6 sản phẩm thì ngày thứ nhất sản xuất = 3/5 ngày thứ hai.hỏi mỗi ngày sản xuất ? sản phẩm
2.Số bị trừ hơn số chia là 60 đơn vị,nếu giảm số chia đi 1 nửa của nó thì thương mới là 32.Tìm số bị trừ và số chia lúc đầu
3.1 cửa hàng có số bút chì xanh nhiều gấp 3 lần số bút chì đỏ,sau khi bán đi 12 bút chì xanh và 7 bút chì đỏ thì số bút chì xanh hơn số bút chì đỏ là 51 cái.Hỏi trước khi bán,cửa hàng có ? bút chì mỗi loại.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp :    64 sản phẩm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:                           Bài giải
  Nếu ngày thứ 2 sản xuất thêm 2 sản phẩm thỉ ngày thứ 2 hơn ngày thứ nhất số sản phẩm là :
                  22 + 6 = 28 ( sản phẩm )
  Ta có so đồ :
  NTN: /—/—/—/  28Sản Phẩm
  NTH: /—/—/—/—/—/
  Hiệu số phần bằng nhau là :
  5 – 3 = 2( phần )
  Gía trị 1 phần là :
  28 : 2 = 14 ( sản phẩm)
  NTN bán đc :
  14 x 3 = 42 ( sản phẩm )
   NTH bán đc :
  42 + 22 = 64 ( sản phẩm )
              Đ/S : 64 sản phẩm

  Trả lời

Viết một bình luận