Toán Lớp 3: Tang tảng lúc trời mới rạng đông Rủ nhau đi hái mấy quả bông Mỗi người 5 quả thừa 5 quả Mỗi người 6 quả 1 người không. Hỏi có bao nhiêu

Toán Lớp 3: Tang tảng lúc trời mới rạng đông
Rủ nhau đi hái mấy quả bông
Mỗi người 5 quả thừa 5 quả
Mỗi người 6 quả 1 người không.
Hỏi có bao nhiêu người, bao nhiêu quả bông?

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Tang tảng lúc trời mới rạng đông Rủ nhau đi hái mấy quả bông Mỗi người 5 quả thừa 5 quả Mỗi người 6 quả 1 người không. Hỏi có bao nhiêu”

 1. text(Vì nếu mỗi người hái 5 quả thì có thừa 5 quả còn nếu mỗi người hái 6 quả thì lại thiêú mất 6 quả. Vậy tổng số bông đủ cho mỗi người hái 6 quả nhiều hơn tổng số bòng đủ cho mỗi người hái 5 quả là:)
        5 + 6 = 11 (quả)
  text(Mỗi người hái 6 quả nhiều hơn mỗi người hái 5 quả số bông là:)
        6 − 5 = 1 (quả)
  text(Có số người là:)
        11 : 1 = 11 (người)
  text(Có số quả bông là:)
        11 × 5 + 5 = 60 (quả)
                    Đáp số: 11 người
                                   60 quả bông
   

 2. Gọi y là số người
  Từ ý 1=>( 5 x y + 5 ) là số quả bông thu được
  Từ ý 2 => 6 x ( y-1) là số quả bông thu được
  => 5 x y + 5 = 6 x ( y-1)
  <=> 5 x y + 5 = 6 x y – 6
  <=> y = 11
  => Có 11 người 
  Số quả bông có là:
  11 x 5 + 5 = 60( quả)
  Đáp số: 11 người
                60 quả
   

Viết một bình luận